[gancovina] analýza reklám a ich vplyvu

06.12.2013 23:46

Veselo a vážne o reklamách a zákazníkoch píšem v článku [Ganec bloguje] zákazníci a reklamy.

Jeho súčasťou je aj zopár z tých najlepších reklám ktoré poznám.